Pokret gorana Vojvodine

Pokret gorana Vojvodine je neprofitno udruženje građana osnovano 1960. Naš glavni cilj je razvoj zajednica u kojima svi aktivno i odgovorno učestvuju u održivom razvoju.

60 Godina

postojanja, mi smo jedno od najstarijih ekoloških udruženja građana u Srbiji, osnovano 1960. godine

10 Miliona
sadnica

smo posadili širom zemlje, na preko 340.000 hektara širom zemlje

2 miliona ljudi

učestvovalo u našim programima, od akcija pošumljavanja do obrazovnih i volonterskih akcija

Misija

Stvaramo ambijent za aktivno i odgovorno učešće zajednica u održivom razvoju kroz obrazovanje, volonterizam, promociju, javno zastupanje i saradnju na svim nivoima.
PGV je lokalni, regionalni i međunarodni resurs centar za obrazovanje, zastupanje, saradnju, promociju i volonterizam u oblasti održivog razvoja.

O nama

Pokret gorana Vojvodine je ekološko i omladinsko udruženje koje više od 60 godina aktivno radi na ostvarenju vizije razvoja zajednica u kojima svi aktivno i odgovorno učestvuju u zaštiti životne sredine kroz održivi razvoj. Ambijent za aktivno i odgovorno učešće zajednica u održivom razvoju Pokret gorana stvara kroz obrazovanje za održivi razvoj, podršku građanskog aktivizma u zaštiti prirode i životne sredine, promociju društvene odgovornosti i zagovaranje na svim nivoima za primenu politika u oblasti zaštite životne sredine i mladih. Od osnivanja do sada, goranske organizacije na području Srbije su posadile milione sadnica podižući šume i zaštitne pojaseve, a u aktivnostima je učestvovalo više miliona volontera sa teritorije bivše Jugoslavije. Pokret gorana Srbije je 1989. godine dobio Povelju Ujedinjenih Nacija za doprinos u očuvanju prirode, a Pokret gorana Vojvodine je 2011.godine dobio povelju Opštine Sremski Кarlovci za izuzetno angažovanje, entuzijazam i postignute rezultate u podizanju ekološke svesti, okupljanju mladih i afirmaciji Sremskih Кarlovaca. Od 2008. godine, organizacija upravlja „Ekološkim centrom Radulovački“, omladinskim centrom koji koristi energetski efikasne sisteme - solarnu i geotermalnu energiju i nosioc je Oznake kvaliteta Saveta Evrope kao Evropski omladinski centar (2015-2022.) i nagrade Turistički cvet za 2015. Pokret gorana Vojvodine sarađuje sa brojnim organizacijama i institucijama i deo je velikog broja mreža kao što su: Platforma Evropskih omladinskih centara, Mreža mladih Jugoistočne Evrope (SEEYN), Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), “Mreža dobre energije” i “Pošumimo Vojvodinu”. Već 12 godina, Pokret gorana Vojvodine je deo Programa Vlade Vojvodine „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, kao i partner Radiju Beograd 2 u najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji „Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine“. Od 2015. godine se aktivno bori za očuvanje prirode u rukavcu Dunava u Кoviljsko-petrovaradinkom ritu pod nazivom Кarlovački dunavac.

Partneri

Mladi istraživači Srbije
Pokret gorana Novog Sada
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Sweden Sverige