Goranski Omladinski Kamp

Prvi po redu Goranski Omladinski Kamp “Preživljavanje” održan je od 28. juna do 4. jula u Sremskim Karlovcima u “Ekološkom centru“, u organizaciji Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine. Ovaj edukativni kamp proistekao je iz potrebe za nastavkom rada sa mladima koji su do sada, kao deca, pohađali Goranske Eko Kampove i na njima dobili potrebnu osnovu za dalje usavršavanje na jednom ovakvom programu kao što je kamp „Preživljavanje“.

Tokom ovog kampa, mladi su imali prilike da nauče nešto o zakonima prirode koja ih okružuje, i kako živeti u skladu sa njom, dok su sa druge strane dobili jedinstvenou, neformalnu, interaktivnu obuku o osnovama odrastanja, samostalnosti, odgovornosti, timskog rada, akitivnog uključivanja u život svoje lokalne zajednice i stvaranje pozitivne promene. Aktivnosti su se bazirale na različite edukacije, izvršavanje timskih zadataka, samoorganizovanje u svakodnevnici, planiranje i realizovanje ekološke akcije, odlaske i boravak u prirodi, te učenje o životu u njoj na praktičan način i mnoštvo drugih.

Devetoro mladih, osim što su se dobro proveli, po prvi put su se suočili sa životom u zajednici sa svojim vršnjacima u kojoj oni sami donose bitne odluke, timski i uz dogovor obavljaju zadatke pred koje su stavljeni, streme jedinstvenom cilju, izražavajući pri tom svoju kreativnost i talente koje svako od njih nosi u sebi.

Nadamo se da će uspeh novokreiranog goranskog kampa za mlade biti samo pokretačka osnova za dalji razvoj ovog i njemu sličnih programa, prepoznatog kao veoma znač

ajan element odrastanja i razvoja dece i mladih.