Zeleni telefon

Zeleni telefon u Vojvodini, počeo je sa radom oktobra 2007.godine. Nastao je sa ciljem podsticanja i olakšavanja učešća gradjana u rešavanju lokalnih ekoloških problema, čime će se poboljšati i odnos prema sredini u kojoj živimo.

Glavna aktivnost je evidentiranje prijava građana o prekršajima vezanim za životno okruženje (očuvanje zelenih površina, buka, zagađenje vode i vazduha, otpad i divlje deponije, bespravna gradnja), a koji su nastali nemarom njih samih ili nesavesnim poslovanjem nadležnih službi. Prijave se potom proveravaju i registruju, nakon čega će uslediti pritisak na prekršioce da problem reše. Namera nam je prvenstveno bila da se sto veći broj ljudi upozna sa radom ovog servisa, dok cemo se u narednom periodu orijentisati na širenje mreže i u druge delove Vojvodine, a potom i Srbije. Za sada na teritoriji naše zemlje, zeleni telefon funkcioniše u Novom Sadu i Pančevu.

Zeleni telefon je idealan za sve savesne građane koji žele da doprinesu očuvanju životne sredine, a ne znaju kome i gde da se obrate. Od naših aktivista dobijaju informacije ko je nadležan za konkretnu oblast, kako da napišu dopis, ali i poziv da podstaknu ostale građane da se uključe u akciju očuvanja životne sredine. Ovde Zeleni telefon nastupa kao savetodavac. U slučaju da građani ne mogu sami da dođu do rešenja problema, Pokret Gorana kao kancelarija koja vodi Zeleni telefon će stupiti u kontakt sa nadređenim organima, gde preuzima ulogu posrednika.

Svaki građanin može da prijavi problem u okolini, zatraži pomoć ili informaciju na jedinstveni telefonski broj 0700 123 456, a po ceni lokalnog poziva. Aktivisti i volonteri zajedno sa građanima pristupaju rešavanju problema.

Regionalni projekat „Širenje mreže zelenih telefona”, u okviru kog je počeo da radi javni servis “Zeleni telefon”  nastao je kao rezultat saradnje ekoloških organizacija iz Srbije (Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine), Bosne i Hercegovine (Ekološka udruga Bura – Mostar) i Mreže Zelenih telefona iz Hrvatske (koju zastupa Eko Pan – Karlovac iz Karlovca), kao nosioca.

Zeleni telefon nije telo koje ima ovlašćenja za pisanje prekršajnih prijava, slanje službenih rešenja i slično. Za to postoje nadležne državne institucije i službe, a da bismo sto lakse dosli do njih, početkom ove godine je sastavljen i Zeleni adresar zelenih telefona Srbije koji možete preuzeti na ovom sajtu ili doći po svoj besplatni štampani primerak u kancelarije Pokreta Gorana Novog Sada i Pokreta Gorana Pančeva. Građanima je takođe od jula ove godine na raspolaganju i Bilten zelenog telefona koji sadrži korisne savete za očuvanje okoline, ali i šta smo sve uradili do sada.

Naravno, realizacija projekta ne bi bila moguća bez podrške donatora. Do kraja maja 2008.  je to Regionalni centar za Životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu u okviru SECTOR programa, kao i Pokrajinski Sekretarijat  za sport i omladinu, kroz projekat Zeleni telefon za zeleni Novi Sad. Finansijsku podršku do decembra 2008. pružiće nam Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine kroz projekat Zeleni telefon – servis u službi građana.