Mali ekološki alarmi

Uspešno je realizovan projekat „Mali ekološki alarmi“ koji je finansijski podpomogao

„Fond za otvoreno društvo“.

Projekat je trajao od 15. marta do 31. decembra 2009. godine.

Cilj projekta „Mali ekološki alarmi“ prvenstveno je bilo podizanje ekološke sveti putem raznih predavanja, edukativno – kreativnih radionica i terenskih obilazaka. Pored toga mladi su učestvovali u obeležavanju važnih bioloških datuma, imali su priliku da učestvuju u pravljenju i postavljanju kućica za ptice pevačice i sove, što je jedan od načina njihovog očuvanja. Tokom projekta postavljeno je 10 kućica za ptice pevačice na lokalitetu stari rukavac Dunava i Dovrska bašte, kao i 10 kućica za šumsku sovu (Stryx aluco) na lokalitetu Stražilovo, u delu Nacionalnog parka „Fruška gora“. Ova vrsta je, kao i sve ostale vrste sova, ugrožena zbog nedostatka starih stabala sa dupljom, zbog sujeverja i praznoverja, kao i uništavanja gnezda.

Organizovani su i obilasci Nacionalnog parka Fruška gora, i Specijalnog rezervata Koviljsko-petrovaradinski rit, sa ciljem da se mladima približi njihova lepota i objasni njhov jedinstveni značaj za biodiverzitet koji ih okružuje.

U projektu su učestvovali mladi iz Sremski Karlovaca, uzrasta od 12 do 29 godina. Kroz projekat je prošlo oko 35 učesnika, od kojih je, na kraju projekta, izdvojeno 5 najaktivnijih. Oni će imati ulogu „ekoloških alarma“ u lokalnoj zajednici, što znači da će i dalje aktivno učestvovati u svim akcijama i dešavanjima u Ekološkom centru, u Sremskim Karlovcima. Naravno, ni ostali učesnici i novi zainteresovani neće biti izostavljeni u nekim narednim dešavanjima i uvek su dobrodošli.

Sa zadovoljstvom možemo reći da je projekat uspešno realizovan i da su svi zadaci i ciljevi postignuti. Ali sa završetkom ovog projekta ne završavaju se naše akcije, već naprotiv – ovo je bio samo početak. Ima još dosta toga da se uradi i promeni da bi živeli u skladu sa prirodom, u zdravim prirodnim uslovima, tako da se naša ekološka druženja, akcije i projekti nastavljaju.

Posebno se zahvaljujemo stručnom timu na pomoći i stručnoj podršci „Društvo za zaštitu i posmatranje ptica Vojvodine“, Zavod za zaštitu prirode Srbije sa radnom jedinicom u Novom Sadu, upravi Nacionalnog parka „Fruška gora“, lokalnoj zajednici,učenicima osnovone škole „23.oktobar“ i Karlovačke gimnazije u Sremskim Karlovcima.