Predavanja, seminari…

Predavanja, seminari

Iz oblasti životne sredine, urbane ekologije, hortikulture i pejzažnog uređenja prostora.

Kompostiranje i organska poljoprivreda u službi zaštite životne sredine.

Edukacija poljoprivrednih proizvođača u ruralnim područjima Vojvodine o perspektivnim vrstama proizvodnje.

Eko-kampovi

Svake godine, u letnjem i zimskom periodu, Pokret gorana Novog Sada organizuje sedmodnevne ekološke kampove za decu i mlade sa nizom istraživačkih akcija, predavanja, ekoloških i kreativnih radionica

– u Sremskim Karlovcima (3. razred)

– na Fruškoj gori (6. razred)

– na Tari (7. razred)

– na Kopaoniku (8. razred)

– na Durmitoru (srednjoškolci)

Više informacija možete dobiti na telefone: 021/451 788 i 021/523 865

ili na sajtu: www.pokretgorana.org.rs

Ekološki centar Sremski Karlovci

Ekološki centar koji služi za ekološku edukaciju i smeštaj dece i mladih iz celog regiona, Evrope i sveta tokom jednodnevnih i višednevnih seminara i kampova.