SKOK

ŠTA JE UOPŠTE SKOK?

SKOK (Sremsko Karlovački Omladinski Klub) je projekat Pokreta gorana i Volonterskog centra Vojvodine, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, a čija je osnovna ideja bila okupljanje mladih Karlovčana u prostoru Ekološkog centra kako bi im se pružila mogućnost da kreativno izraze svoje ideje i potencijale. Omladinski klub je mesto na kojem svi zainteresovani mladi mogu steći iskustvo i obrazovanje iz različitih oblasti, putem kreativnih radionica stranih jezika, dramske i literarne umetnosti, ekologije, novinarstva, web dizajna i drugih njima bliskih oblasti. Osim edukativnih radionica, SKOK svoje vreme, prostor, opremu i ideje nudi mladima za kvalitetno provođenje njihovog slobodnog vremena, kako bi postao prepoznatljivo okupljalište mladih i početna stanica u ostvarivanju svih njihovih inicijativa. Takođe, Klub ima za cilj podsticanje karlovačke omladine na aktivno učestvovanje u društvu, unapređivanje sistema informisanja mladih o različitim domenima, pa tako i buđenje svesti o ostvarivanju njihovih mogućnosti u lokalnoj zajednici.

Omladinski klub oko sebe okuplja mlade ljude iz Sremskih Karlovaca i okoline i omogućava im da kroz organizovane aktivnosti ispolje svoje kreativne, socijalne i životne potencijale, a isto tako Omladinski klub kao mesto progresivnih aktivnosti omogućava da se kroz rad i angažman mladih ljudi pokrenu nove inicijative, ideje i projekti koji bi se bavili životom mladih u svim domenima važnim za njih: kultura, volonterizam, formalno i neformalno obrazovanje, ekologija i održivi razvoj i sl.

SKOK je od početka postao i već godinu dana od završetka projekta postoji kao jedinstveni lokalni omladinski klub, gde mladi mogu steći iskustvo i obrazovanje iz različitih oblasti putem kreativnih radionica i trening seminara.  Besplatan pristup računarima i internetu, društvene igre, kablovski TV program, ekološke i volonterske akcije, takmičenja, izleti, javna obeležavanja bitnih datuma, čine samo nekoliko od mnogih aktivnosti i mogućnosti koje Klub već godinu dana pruža svakoj zainteresovanoj mladoj osobi.

SKOK takođe postaje partner u sprovođenju mnogih međunarodnih inicijativa i projekata, resurs, informativni centar i pokretač lokalnih omladinskih inicijativa. Kao takav, on već duže vreme predstavlja značajni pokretač svih omladinskih aktivnosti na lokalu, sarađujući aktivno sa Kancelarijom za mlade, Opštinom Sremskih Karlovaca i svim ostalim sektorima života zajednice.

Projekat je od starta razvijan u saradnji sa mladima, prema njihovim željama i idejama, te je već u opremanju samog prostora ispunio uslov da bude prepoznat kao klub za mlade Karlovčane. Oko 250 mladih je steklo različita znanja i veštine putem neformalnog obrazovanja (radionica i treninga), kreiranog u skladu sa njihovim interesovanjima što im u već postojećim obrazovnim ustanovama nije obezbeđeno. Kroz projekat se, takođe, pružala podrška mladima u ispoljavanju njihovih kreativnih ideja, kao i realizaciji istih, i mogućnost kvalitetnijeg provođenja njihovog slobodnog vremena, a sve to u korist smanjenja delikvencije, narkomanije i apatije koje su prisutne među mladim Karlovčanima. Takođe se nastojalo da se podigne svest mladih o njihovoj bitnoj ulozi u funkcionisanju lokalne zajednice i o svim mogućnostima njihovog uključivanja u njen aktivan život. Projektom se predvidelo i realizovalo povećanje informisanosti mladih kroz različite vidove komunikacije njima prilagođene i dostupne.

Rezultati: Pozitivna energija stvorena već nakon tri meseca, dolazi do izražaja kroz veliki broj inicijativa (Oko 200 mladih je učestvovalo na: lobiranju za osnivanje „Saveta za mlade“ (osnovan u decembru 2008; otvaranju Kancelarije za mlade–KZM (otvorena u avgustu 2009.) i pokretanju inicijative za kreiranje i promociju Lokalnog akcionog plana za mlade, treninga („Omladinski rad“, “Osnaživanje mladih Karlovčana za izradu LAP-a“,“Projektni menadžment“) i uspešno realizovanih akcija (Maskembal povodom otvaranja SKOK-a, Ulične akcije i žurke povodom obeležavanja dana borbe protiv side i dana volontera, obeležavanje Dana Dunava, mnogobrojne akcije čišćenja, humanitarna akcija i podela paketića u vrtiću, akcija pošumljavanja, učestvovanje u realizaciji Noći muzeja u Sr. Karlovcima i sl.). Upravo te aktivnosti skrenule su pažnju lokalne javnosti na mlade kao veliki potencijal, a ne problem lokalne zajednice!

Veliki broj mladih još uvek aktivno učestvuje u javnom životu lokalne zajednice.

Najbolja i najefektnija promocija projekta ostvarena je kroz već pomenute javne aktivnosti, kada je Omladinski klub direktno, neposredno u dodiru sa građanima, pre svega mladima, predstavio svoje delovanje i približio se mladima, interaktivno ih uključujući u svoje akcijske sadržaje. Važan element promocije u toku realizacije projekta bio je i internet, kao jedno od najefikasnijih sredstava informisanja omladine danas, te je svaki vid interakcije putem interneta bio iskorišćen kako bi se projekat promovisao na način najbliži mladima. Kreativno osmišljenim plakatima i flajerima promovisane su sve aktivnosti projekta kao i svi njegovi ciljevi.

SKOK je dobio svoje vidno mesto u medijskom prostoru kako u lokalnim tako i u regionalnim medijima (24 sata, Dnevnik, Građanski list, Karlovački list, RTV, TV Panonija i dr.).

SKOK sajt