Lider trening seminar No2

Lider Trening Seminar:

“Organizovanje volonterskih kampova – teorija i praksa”

Trening seminar za osnaživanje mladih, budućih lidera volonterskih radnih kampova u organizaciji Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine održao se od 20. do 24. maja 2009. godine na Planinarskom domu “Stražilovo” na Fruškoj gori.

Seminar je pohađalo 15 učesnika, a vodilo ga je 4 trenera (Nikola Blagojević, Marinela Šumanjski, Jelena Radojčić i Vladimir Budalić) određenih za različite teme celokupnog treninga.  Među učesnicima našla se i devojka iz Crne Gore, devojka iz Portugala i mladić iz Francuske, što je doprinelo interkulturalnoj dimenziji, koja je jedna od glavnih elemenata međunarodnih kampova.

Trening je zamišljen kao spoj teorije i prakse u simulaciju radnog kampa, na kojem se učesnici i treneri nalaze u odnosu učesnika kampa i lidera istog. Ovaj metod najbolje je za ovo kratko vreme, uz intenzivan raspored dočarao učesnicima treninga realnu atmosferu kampa, način rešavanja zadataka, međuljudskih odnosa, vođstva, različitih situacija koje se pred njih, kao lidere kampa, mogu postaviti. Ono što je, takođe, jedan od elemenata ove simulacije, jeste da su učesnici i treneri sami kuvali i pripremali sve obroke po sistemu “kitchen team-ova”, klasičnoj podeli poslova koji se tiču obroka na kampu, u kojoj svako ima priliku kako da doprinese, tako i da na praktičan način nauči šta znači odgovornost prema timu, kao i upravljanje vremenom.

Raspored treninga je bio koncipiran tako da su se posle doručka, isto kao i na kampu, izvršavali određeni zadaci, prethodno dogovoreni sa nadležnima Planinarskog doma, koji su imali za cilj da stave i učesnike i trenere u situaciju karakterističnu za sve radne kampove i da se na taj način objasni značaj timskog rada, značaj lidera, njegovu funkciju i odgovornost koju on sa sobom nosi. Nakon ručka sledio je seminarski deo, organizovan u radioničarskom tipu rada. Teme radionica su bile usko vezane za organizovanje i uspešno vođenje volonterskih kampova. Učesnici su naučili kako funkcioniše sama priprema kampa i svi njegovi subjekti i elementi, kako funkcionišu međuljudski odnosi i odnosi između volontera i lidera, šta je bitno znati kao lider kada je u pitanju interkulturalna dimenzija kampa, kao i način na koji se komunicira sa lokalnom zajednicom i partnerima. Takođe, učesnicima su na praktičan način pokazane mnoge od igara kojima se na neformalan i interesantan način uči, upoznaje, stvara tim, ruše barijere i predrasude, kao jedan od veoma bitnih elemenata vođenja kampa.