Sat za našu planetu u Karlovcima

U okviru svetske kampanje „Sat za našu planetu“ (Earth Hour), 27. marta, mladi volonteri Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine organizovali su lokalnu akciju u Sremskim Karlovcima, kojom su stanovnicima ukazali na bespotrebno rasipanje električne energije (prema istraživanjima, duplo veća potrošnja od neophodne), kao i uopšteno o problemima sa kojima se suočava naša životna sredina danas. Dvadeset mladih su tom prilikom pripremili uličnu akciju pod nazivom „Pokreni se!“, u okviru koje je građanima podeljen promotivni materijal i pri čemu su pozvani na projekciju edukativnog filma „The age of stupid“. Posle aktivne kampanje usledila je i sama aktivnost „Sat za planetu“, u prosotorijama omladinskog kluba „SKOK“ ugašeno svetlo na jedan sat i organizovana žurka pod svećama. Zbog kiše koja je pretila da pokvari celu akciju, odaziv građana bio je manji nego obično.