EVS

„Youth in action“ je jedan od programa Evropske komisije, nastao 2006 godine, osnovan od strane Evropskog parlamenta i Evropskog saveta. Program je namenjen mladima (od 15 do 30 godina), sa ciljem da inspiriše aktivno građansko, solidarnost i toleranicuju među mladim Evropljanima. „Youth in action“ promoviše mobilnost u okviru evropskih granica, neformalnu edukaciju, interkulturalno učenje, inkluziju mladih sa različitom edukativnom, socijalnom i kulturnom pozadinom, kroz podsticanje volonterizma, kao metoda.

Program sadrži nekoliko aktivnosti, od kojih je jedna i dugoročno volontiranje – EVS Evropski Volonterski Servis (European Voluntary Service), u trajanju od 3 do 12 meseci, a koja konkretno podrazumeva jedinstvenu šansu za sve mlade ljude da volontiraju određeno vreme u drugoj zemlji, u organizaciji koja se bavi temom za koju su zainteresovani, na osnovu apliciranog projekta.

Mlada osoba koja je zainteresovana i spremna na jednu ovakvu avanturu trebalo bi prvo dobro da prouči pravila, uslove, mogućnosti ovog programa, a za pomoć se uvek može obratiti nama. Potom, volonter bi trebalo da odabere željeni projekat (temu) i organizaciju u zemlji koja mu najviše odgovara, vodeći računa o svojim afinitetima i iskustvuima, jer mora imati na umu da će mu odlazak na EVS biti nova životna svakodnevnica u koju će morati da se uklopi. Posle komunikacije sa odabranom organizacijom, sledi predaja zajedničkog projekta Nacionalnoj Agenciji i čeka se njen odgovor. Ukoliko je projekat odobren, volonter se priprema za svoj , život i rad u željenoj zemlji. Uslovi života volontera trebalo bi da budu jednaki uslovima života prosečnog studenta zemlje u kojoj se nalazi. Njemu/Njoj su, tokom boravka tamo, obezbeđeni smeštaj, hrana, časovi domaćeg jezika, i mesečni džeparac koji varira od zemlje do zemlje. Takođe, ovim projektom pokriveni su putni troškovi i zdravstveno osiguranje. Za volontera su u njegovoj “hosting” organizaciji zaduženi koordinator (zadužen za zadatke volontera) i mentor (zadužen za lični razvoj volontera),  a obavezna je i stalna komunikacija sa njegovom/njenom “sending” organizacijom, kako bi EVS protekao što lakše i kvalitetnije.

EVS je jedinstvena prilika , koji jednoj mladoj osobi daje potpuno novi nivo kako profesionalnog, tako i životnog iskustva.

Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine do sada je ugostio 4 inostrana volontera (iz Francuske, Italije i dvoje iz Portugala) i bio “sending” organizacija jednoj volonterki (u Grčku).