Arboretum ’09.

27. Jun – 05. Jul 2009
Sremski Karlovci
Vladimir Budalić, Anna Zadrożna ( Poljska )
Cilj samog projekta je bilo očuvanje i prmovisanje ekoloških vrednosti i podizanje svesti u vezi sa zaštitom i unapredjenjem  životne sredine u Sremskim Karlovcima. To je postignuto kroz rad u nacionalnom parku Dvorksa Bašta i brojne radionice neformalnog tipa.
14 ( 2 iz Švedske, 1 iz Turske, 1 iz Češke, 1 iz Crne Gore i 9 iz Srbije )
Volonteri su bili smešteni u Ekolškom Centru, smeštaj je bio hostelskog tipa.
Učesnici su sami spremali obroke za doručak i večeru ( po sistemu kitchen team-ova ), dok je ručak bio u obližnjem retoranu.
Radne aktivnosti su bile podeljene na dva dela.

Prvi se odnosio na rad u nacionalnom parku Dvorska bašta. Tamo su volonteri, u saradnji sa komunalnom službom, kosili i sakupljali travu, sakupljali smeće, šmirglali i farbali klupe.

U poslepodnevnim časovima organizovane su radionice na temu ekologije, zaštite životne sredine i reciklliranja.

Radni deo kampa je uspešno izvršem.Posle 5 radnih dana, razlika je bila vidna izmedju predjašnjeg i tadašnjeg stanja parka. Park je bio pokošen, očišćen od smeća, dok su klupe bile ofarbane.

Kroz radionice,volonteri su stekli znanje o ekologiji i zaštite životne sredine ( kako na lokalnom, tako i na intrnacionalnom nivou ), i reciklaže

Oragnizovane su kratke ture po Sremskim Karlovcima, sa ciljem boljeg upoznavanja mesta održavanja kampa.

Pored toga, volonteri su posletili Planinarski dom “Stražilovo”. Učesnici su takodje posetili Petrovaradnisku tvrdjavu i Novi Sad. Do tih destinacija organizovan je prevoz brodićem, te su se volonteri imali priliku da vide i reku Dunav.

Svaki drugi dan učesnici i lideri su posle večere imali diskusije , a na kraju kampa izvršena je finalna usmena evaluacija.
Učesnici su bili zadovoljni, prvenstveno dinamikom kampa, ponudjenim sadržajem, u vidu radionica i slobodnih aktivnosti i interkulturalnom dimenzijom na kampu. Za njih je to bilo sasvim novo i osvežavajuće iskustvo. Takodje su bili veoma zadovoljni izvršenim radom u parku, smeštajem i hranom.
Lideri na kampu su bili više nego zadovoljni ukupnom realizacijom kampa. Učesnici su bili veoma motivisani i dobro su funkcionisali kao ( internacionalana ) grupa.
Svi zadaci postavljeni pre kampa, su uspešno izvršeni.

Park je uspešno očišćen i renoviran. Radionice su podučile, ali takodje i zaintrigirale učesnike, sa ciljem daljeg aktivizma i širenja svestij na polju ekologije. Volonteri su takodje stekli veštine iz neformalnog obrazovanja i timskog rada. I na kraju, postignuta je vidljivost, koja će ( nadamo se ) podstaknuti lokalne građane na dalji aktivizam i volonterizam na polju ekologije.