Re-Ecology ’09.

Volonterski kamp u organizaciji Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine, i u saradnji sa Fakultetom za menadžment “F@M“, održao se od 29. avgusta do 06. septembra 2009. godine u Ekološkom centru u Sremskim Karlovcima.

Na kampu je učestvovalo 14 volontera, od čega je 7 bilo stranih, i 7 domaćih. Među stranim učesnicima našli su se mladi iz Portugala, Španije, Engleske, Turske, Izraela, što je doprinelo interkulturalnoj dimenziji, koja je jedna od glavnih elemenata međunarodnih kampova.

Ono što je, takođe, jedan od bitnih elemenata kampa, jeste sistem “kitchen team-ova”, po kojem su volonteri sami pripremali doručak i večeru, i na dnevnoj bazi spremali objekat u kom su zajednički živeli. Prema klasičnoj podeli poslova na kampu, svako je imao priliku kako da doprinese zajednici, tako i da na praktičan način nauči šta znači odgovornost prema timu, kao i upravljanje vremenom i resursima.

Raspored i tempo rada bio je predočen svakog jutra, te su se na osnovu toga izvršavali određeni zadaci pojedinačno ili u timu. Poslovi su podrazumevali krčenje postojećeg šiblja, divljeg rastinja, skupljanje smeća sečenje granja i korenja i odnošenje i odlaganje svega toga na jednu gomilu. Težina posla premašila je naša očekivanja, ali isto tako i motivacija i volja volontera, takođe, jer su postavljeni zadaci i pored teških vremenskih uslova i napornog posla, ipak do kraja obavljeni.

Radioničarskom deo dana služio je za opuštanje i zabavu volontera, za njihovo bolje međusobno upoznavanje, usklađivanje kao tima, ali i upoznavanje sebe samih, svojih mogućnosti i buđenje kreativnosti. Takođe, učesnicima su na praktičan način pokazane mnoge od igara kojima se na neformalan i interesantan način uči, upoznaje, stvara tim, ruše barijere i predrasude, što naročito mladima iz naše zemlje puno znači, s obzirom na takvu situaciju u kojoj oni inače nemaju priliku da tako usko sarađuju sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja.

Tokom slobodnih dana za vreme kampa za učesnike su organizovane različite ekskurzije i druženja, te su tako volonteri posetili grad Novi Sad, podrum vina porodice Živanović, a za njih je priređena i turistička tura po Sremskim Karlovcima, kao i veliko druženje uz kotlić sa lokalnim mladim volonterima.