Trening po meri lokalnih zajednica


Pokret gorana Vojvodine vas poziva da se prijavite na obuku ‘Prikupljanje sredstava i održivost’  (3-5.11.2017) koja je osmišljena sa ciljem da podigne kapacitet novih udruženja, mladih aktivista i ostalih zainteresovanih građana za prikupljanje sredstava i da time stvori prostor za realzaciju aktivnosti koje odgovaraju potrebama lokalne zajednice.

 

Pozadina projekta

Projekat je nastao u saradnji sa udruženjem građana Grupa ‘Hajde da…’, koje uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, realizuje projekat ‘Autentični aktivizam po meri lokalne zajednice’ i okviru koga su raspisali konkurs za organizacije/Kancelarije za mlade/institucije koje će u toku 2017. sprovesti ‘Treninge po meri lokalnih zajednica’. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta ljudskih resursa u lokalnim organizacijama, neformalnim grupama, kzm ili institucijama s ciljem da se podrži njihov opstanak, rad i rast na lokalnom nivou.

 

Sremski Karlovci su kroz aplikaciju Pokreta gorana Vojvodine, u saradnji sa Centrom za afirmaciju slobodne misli i Kancelarijom za mlade Sremski Karlovci, jedna od pet zajednica u kojoj će se sprovesti trening namenjen građanima lokale zajednice.

 

Obuka je osmišljena sa ciljem da podigne kapacitet novih udruženja, mladih aktivista i ostalih zainteresovanih građana za prikupljanje sredstava i da time stvori prostor za realzaciju aktivnosti koje odgovaraju potrebama lokalne zajednice.

 

Kroz trodnevnu obuku bavićemo se:  

– izvorima za prikupljanje sredstava

– osnovama pisanja projekta

– održivošću projekata nakon njihove realizacije

Obuka je namenjena osobama:

– iz Sremskih Karlovaca i okoline

– koje su starije od 15 godina

– motivisanim da iskoriste stečeno znanje u svojim lokalnim zajednicama

– motivisanim da prisustvuju na svim radionicama u okviru treninga

 

Obuka će početi u petak od 15 časova (03.11) a završiti u nedelju u  14 časova (05.11). Detaljnu satnicu ćemo poslati izabranim učesnicima/ama.

Obezbeđena su dva ručka, osveženje, radni materijal i adekvatne prostoriej za rad. Lokacija obuke će biti naknadno saopštena (Ekološki centar Radulovački ili Omladinski klub Sremski Karlovci). Učešće na obuci je besplatno.

 

Svi zainteresovani, treba da popune i pošalju aplikacioni formular najkasnije do 29.10.2017. do 12 časova. Aplikacioni formular možete pronaći ovde – Aplikacija