Proglašeni dobitnici Crnog i Zelenog lista za 2010.godinu

 

U okviru аkcije “Trаžimo zаgаđivаčа godine i zаštitnike životne sredine zа 2010. godinu“, u petаk, 13. mаjа 2011. godine, sа početkom u 11.55 sаti održаla se Svečаnа dodelа “CRNOG LISTA” i “ZELENOG LISTA”,  u Svečаnoj sаli Kаrlovаčke gimnаzije u Sremskim Kаrlovcimа.
Svečаno uručenje priznаnjа je zаvršetаk velike аkcije koju već 27 godinа orgаnizuje Ekološki mаgаzin “Čekаjući vetаr” Rаdio Beogrаdа 2, а od prethodne godine, orgаnizаciji аkcije se pridružio i Pokret gorаnа Vojvodine. Projekаt finаnsirа Fond zа zаštitu životne sredine Republike Srbije i Pokrаjinski sekretаrijаt zа urbаnizаm, grаditeljstvo i zаštitu životne sredine.

 U аkciji su učestvovаli zаinteresovаni grаđаni sа područjа cele Srbije,  koji su predlаgаli pojedince, udruženjа, orgаnizаcije i institucije zа „ZELENI LIST“ ili „CRNI LIST“ nа osnovu projekаtа ili аkcijа u 2010. godini kojimа je dаt znаčаjаn doprinos očuvаnju ili nаrušаvаnju životne sredine.

Добитник ЦРНОГ ЛИСТА за 2010. годину

Назив институције/ организације место Образложење 
1. Топлана Клиничког центра Ниш Клинички центар у Нишу у самом кругу поседује топлану која је једна од највећих загађивача тог дела града. Становници Ниша који живе у непосредној близини Клиничког центра сваке године пред грејну сезону пишу петиције управи Клиничког центра и челницима Града. На многим клиникама се током зиме не отварају прозори да би се проветриле собе, а запослено особље готово трчећи пролази кроз дворише Клиничког центра да би дошло до својих радних места.

Добитници ЗЕЛЕНОГ ЛИСТА за 2010. годину
(по азбучном реду)

Назив институције/ организације место Образложење 
1. Амбасада краљевине Холандије Београд За финансирање пројеката у области заштите животне средине у износу од 22,5 милиона евра у протеклих 5 година
2. Амбасада краљевине Данске Београд За садњу 800 смрча на Тари у оквиру акције „Шума блиста, шума пева“
3. Друштво за заштиту ипроучавање птица Војводине Нови Сад – Активна заштита птица и њихових станишта,- бројни истраживачки пројекти на подручју целе Србије и прикупљање значајних података о птицама и осталим природним вредностима на различитим подручјима у Војводини
4. Еrstе Bank d.о.о. Нови Сад Већ 3 годинe организује волонтерске акције из области заштите и унапређења животне средине у којима учествују запослени. Током 2010. године у програм волонтирања се укључило више од 120 волонтера, односно више од 10% запослених.Филијала банке је отворена у првој тзв. паметној згради у Србији. Налази се у објекту који комплетно грејање и хлађење добија од геотермалних вода.
5. „Еко-лист“ часопис за екологију, заштиту животне средине и одрживи развој Бачки Петровац За успешно информисање широке јавности и утицај на подизање свести о личној одговорности појединца за стање животне средине.
6. Институт за нуклеарна истраживања  „Винча“ Београд Винча Високорадиоактивни материјал из Института „Винча“ код Београда пребачен је у Русију где ће обрађен и обезбеђен. Транспорт је трајао месец дана и обављен је у највећој тајности и под опсежним мерама безбедности, како би се умањио ризик да нека терористичка организација покуша да нападне конвој или дође до радиоактиивног материјала.
7. Институт за лечење и рехабилитацију срчаних и реуматских болести „Нишка Бања“ Нишка Бања Институт је једна од првих институција у здравству која је одговорна према природи и друштву, одлучна да енертгетска ефикасност буде саставни део рада института. Сви објекти се греју топлом бањском водом, замењена је целокупнма столарија, а непосредна околина института је претворена је у један од најлепших паркова у овом делу Србије.
8. Компанија „Божић и синови“ Панчево – Рециклажа електронске и електричне опреме- Компанија која послује у складу са друштвеном одговорношћу, део свог пословања је усмерила на одржавање едукативне активности са циљем подизања свести и стварања еколошких навика.
9. Компанија Саrlsberg Србија д.о.о. Челарево Озелењавање и уређење Челарева и подизање дрвореда Челарево – Бачка Паланка
10. Центар за еколошко образовање и одрживи развој (ЦЕООР) Крагујевац За активан рад на подручју града Крагујевца- организовање Фестивалa еколошког образовања,- Еко кампа у Лужницама у коме је за пет дана кроз радионице на тему рециклаже прошло око 200 ученика крагујевачких основних школа,

– едукација о рециклажи у свим основним школама и вртићима у Крагујевцу и постављање 80 контејнера намењених сакупљању ПЕТ амбалаже и папира.