Ekološki Centar Radulovački

Ekološki centar Radulovački je centar za edukaciju građana svih uzrasta iz različitih oblasti, sa akcentom na oblast zaštite životne sredine, zaštite prirode i rada sa mladima. Smešten je u starom jezgru Sremskih Karlovaca i sačinjen je od dva objekta:
1. “Fruška gora” - zgrada iz 18. veka rekonstruisana 2008. godine i
2. “Dunav” – savremena zgrada u dvorištu Centra izgrađena 2012. godine.
Održiva zgrada Ekološkog centra Radulovački je energetski efikasna i izgrađena je po
principima održive arhitekture i koristi obnovljive izvore energije:
- energiju zemlje za zagrevanje i hlađenje objekta
- energiju sunca za zagrevanje tople potrošne vode, kao i za proizvodnju energije u sali “Košnica”
Gradnju novog krila objekta je svojim sredstvima finansirao veliki dobrotvor i donator dr Miodrag Radulovački, koje bio profesor na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, po kome je objekat i dobio ime Ekološki centar Radulovački.
Od 2015. godine, objekat nosi oznaku kvaliteta Saveta Evrope “Evropski omladinski centar”.