Kamp „Sačuvajmo rit 1“

Nacionalni volonterski kamp „Sačuvajmo rit 1“ započeo je 4. avgusta i trajao do 7. avgusta 2021. godine.
Tokom prvog radnog dana kampa zajedno sa volonterima uklonjeno je smeće, organski nepripadajući materijal i započeti su radovi  postavljanje drvenog mobilijara u blizini ložišta. Postavka mobilijara je završena narednog dana, te je mobilijar takođe premazan zaštitnim premazom. Aktivnosti su se sprovodile na Karlovačkom dunavcu i podrazumevale su dvodnevni aganžman. Sam Karlovački dunavac je deo prirodnog dobra Koviljsko-petrovaradinskog rita, koji predstavlja internacionalno zaštićeno područje za ptice.

Pre tri godine na ovom području napravljena je letnja učionica, kako je nazivamo, zatim je aktivno nastavljeno uređenje zelene priobalne površine. Cilj je bio dodatno urediti područje Karlovačkog dunavca i na taj način obezbediti da loklano stanovništvo i turisti imaju organizovan prostor za boravak u prirodi, uz želju da na lep način utičemo na podizanje svesti stanovništva o postojanju i važnosti lokaliteta kao ekoturističke destinacije. Organizovanjem ložišta i uređenjem, podstičemo na boravak u prirodi, ali je potrebno sprečiti neorganizovanu eksploataciju prirodnih dobara.

Učesnici u kampu bili su iz Republike Srbije i tokom kampa su imali priliku da upoznaju Karlovački dunavac kao i interesantan biljni i životinjski svet koji je važno sačuvati. Tokom slobodnog vremena organizovali smo interaktivne, zabavno-rekreativne aktivnosti u Dvorksoj bašti.

Kamp se organizuje uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u partnerstvu sa Opštinom Sremski Karlovci.