Pokret gorana Vojvodine

telefon/fax: +381 21 881 027
adresa: Mitropolita Stratimirovića 5
21205 Sremski Karlovci, Vojvodina, Srbija
Aleksa Jeftić - aleksa@pgv.org.rs
Goran Anačkov – office@pgv.org.rs
Nikola Blagojević – nikola@pgv.org.rs
Vladimir Budalić – vlada@pgv.org.rs
Dušica Milenković - dusica@pgv.org.rs
Marko Ljubičić - marko@pgv.org.rs