Otvoren ‘Šta nam teško’ konkurs

Otvoren je „Šta nam teško“ konkurs u okviru programa „Mladi su zakon 2020“, koji omogućava
mladima (od 15 do 30) da dobiju finansijsku i mentorsku podršku za realizaciju ideja koje
odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica.

Кroz ovaj konkurs će biti podržano 130 omladinskih volonterskih projekata širom Srbije u
iznosu od 20.000 do 42.000 dinara po projektu, a ukupno sa čak 5.460.000 dinara.
Za učešće u programu mogu se prijaviti:
• neformalne grupe od minimalno 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na
teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna osoba izdvaja kao zvaničan
koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i
koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu
• udruženja mladih, čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina
Akcije mogu biti ekološke, obrazovne, socijalne, tj. posebno usmerene ugroženim grupama ljudi,
zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi i mnoe druge.
Poziv za prijavu projekata je otvoren od 30.07.2020. do 01.11.2020. ili do utroška sredstvaa. Prvi
rok za ocenjivanje pristiglih projekata je 16.08. Sve aktivnosti se moraju završiti zaključno sa 1.
decembrom tekuće godine.

 

Datelje o konkursu možete pronaći ovde: https://mladisuzakon.rs/stanamtesko-konkurs/
Digitalni formular možete pronaći ovde: https://istrazivaci.wufoo.com/forms/mwybndp1cabozq/
Кontakte mentora možete pronaći ovde: https://mladisuzakon.rs/partneri-i-mentori/

Кonkurs „Šta nam teško“ sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana
Vojvodine iz Sremskih Кarlovaca, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, EMPOWER iz
Požege uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Pokret gorana Vojvodine je zadužen za Severno-Bački, Severno-banatski, Zapadno-Bački, Južno-
Bački, Srednje-Banatski i Sremski okrug.