Zeleni i Crni list

zeleni-i-crni-listNacionalna akcija dodele Zelenog i Crnog lista pod nazivom „TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE“  se kontinuirano organizuje već 32 godine. Vodili su je Društvo za čistoću vazduha i Ekološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2, a od 2010. godine se ovoj akciji pridružuje i Pokret gorana Vojvodine.

Ovo je najpoznatija i najstarija ekološka akcija u našoj zemlji. Realizuje se kontinuirano tokom cele godine, dok se završna manifestacija uz dodelu “CRNOG” i “ZELENOG” lista, održava jednom godišnje.

Ciljevi akcije:
– Podizanje nivoa svesti o potrebi zaštite životne sredine kao uslovu opstanka.
– Informisanje i edukovanje građana o stanju životne sredine i neophodnim akcijama za njeno očuvanje.
– Animiranje što većeg broja građana, organizacija, preduzeća i institucija da se uključe u brigu o životnoj sredini.
– Promocija pozitivnog odnosa prema životnoj sredini

Od marta svake godine upućuje se javni poziv svim zainteresovanim pojedincima, organizacijama, preduzećima i institucijama da nominuju kandidate za zagađivača/zaštitnika životne sredine. Poziv za nominacije i aplikacioni formular će biti upućeni javnosti preko medija, kontakti lista, veb-sajta i direktnim pozivima od strane organizatora i biće oglašavan putem plakata. Aplikacione prijave sa nominacijama se mogu slati do 30. aprila svake godine. U ovoj fazi posebno intenzivna će biti saradnja sa medijima na promociji cele akcije i animiranju najšire javnosti. U isto vreme ove medijske aktivnosti će uticati i na podizanje nivoa svesti i informisanje o zaštiti životne sredine.

Pristigle aplikacije za dobitnike Zelenog i Crnog lista obrađuje Komisija od 5 članova, istaknutih aktivista i stručnjaka u oblasti zaštite životne sredine. Konsenzusom se bira 5 do 10 dobitnika Zelenog lista (u zavisnosti od kvaliteta prijava) i 1 dobitnik Crnog lista. Posle distribucije pristiglih aplikacija i individualnih analiza, Komisija se sastajaje 2 puta kako bi donela konačne odluke.
Za mesto dodele godišnje nagrade za zagađivača i zaštitnika životne sredine izabrani su Sremski Karlovci kao zona bez zagađenja, izuzetno bogata prirodnim resursima i kao mesto od posebne kulturne i istorijske važnosti za celu zemlju. U pripremi Svečane dodele izabranih zaštitnika i zagađivača životne sredine učestvuju svi angažovani na projektu, kao i predstavnici lokalne zajednice.