Povratak hrasta lužnjaka

Hrast lužnjak je jedna od vrsta koja je u Vojvodini bila široko rasprostranjena. Neadekvatnim sečama, širenjem poljoprivrednih površina i naselja, hrast je nestao sa ovih površina i sada se javlja samo na nekoliko izdvojenih lokaliteta. Hrast lužnjak je jedna od autohtonih vrsta koja uspeva i u predelima koji se u jednom periodu godine plave.

Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine je pokrenuo akciju sađenja autohtonih vrsta na teritoriji Vojvodine. Prve akcije su izvedene u 4 opštine Vojvodine – Novi Sad (manastirska šuma u Kovilju, u okviru Manastira Svetog Arhangela – 1500 sadnica), u Somboru (na nekoliko površina – ukupno 3500 sadnica, od cega se planira da na jednoj površini bude semenište hrasta), u Opštini Novi Kneževac (mesta Đala i Banatski Arandelovac – 2500) i u Kikindi – opština sa pošumljenošcu manjom od 1% (u Mokrinu – 500 sadnica). Planirano je od strane PGVCV-a da se projekat nastavi i u 2007. godini, sa još većim brojem sadnica, i na ovaj način da doprinesemo povećanju šumovitosti Vojvodine; danas je pošumljeno svega 6.5% površine a optimalna šumovitost je 14,5%. Budućim programima, seminarima, predavanjima i planskim sađenjima nadamo se da će se i lokalno stanovništvo uključiti u ove programe.

Ovim projektom je PGVCV prijavljen i na javnu kampanju “1 billion tree”, odnosno “Bilion stabala za 2007. godinu” koju je organizovao UNDP. Pored PGVCV iz Srbije su se jedino prijavili “Ambasadori životne sredine”.

Blaga zima 2006/07 pomogla je akciji vraćanja hrasta lužnjaka  u Vojvodinu. U tom periodu, decembar – februar, posađeno je 8.500 sadnica hrasta na teritorijama 4 grada – Novi Sad, Novi Kneževac, Sombor i Kikinda. Hrast je posađen u saradnji sa lokalnim ekološkim organizacijama i opštinskim organizacijama Pokreta gorana. U maju mesecu, članovi i zaposleni u PGVCV-u su obisli teren i razgovarali sa meštanima o čuvanju i negovanju mladih sadnica.

Nastavak projekta Povratak hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata, Ehrh.) u Vojvodinu

U 2007. godini je Pokret gorana uključio još tri opštine: – Vršac, Vrbas i Zrenjanin, u akciju sadnje hrasta lužnjaka u Vojvodini! U kojoj su u 2006. godini učestvovale opštine Novi Sad, Sombor i Novi Kneževac.

U 2007. godini je posađeno ukupno 5500 sadnica hrasta lužnjaka i to:

– u Vršcu –  posađeno je 2000 sadnica između sadašnjeg puta Vršac-Vatin i buduće zaobilaznice, na potezu “Strmoglavica”. Hrast lužnjak je posađen zajedno sa crvenolisnim hrastom i sadnicama javora, a u akciji je učestvovalo pet ekoloških organizacija iz Vršca.

– u Vrbasu – Pokret gorana Vrbasa će 1500 sadnica posaditi u rezervatu prirode Črnok čiji je upravljač Pokret gorana Vrbasa. Zbog velike vlage i zabarenosti terena, sadnja će se realizovati čim se stvore bolji vremenski uslovi.

– u Zrenjaninu – Pokret gorana Zrenjanina je u saradnji sa MZ “Meleci”, JKP “Melkom”, sportistima i omladinom iz Melenaca posadio 1500 sadnica u zaštićenom delu oko Banje Rusande neposredno uz jezero. Osim hrasta, posađeno je još i 300 sadnica sibirskog bresta i 300 sadnica bagrema.

Preostalih 500 sadnica, volonteri Pokreta gorana su 5. decembra 2007. godine povodom Dana volonterizma delili zainteresovanim građanima u cilju podsticanja javnosti da se uključe i daju svoj doprinos u povećanju ukupnog zelenila Novog Sada i Vojvodine. Uz svaku sadnicu, volonteri su delili edukativni i promotivni materijal o biološkim karakteristikama hrasta lužnjaka i postupku sadnje.