Lider trening seminar No1

Međunarodni volonterski kampovi kao metod rešavanja ekoloških problema”

– Trening seminar –

15-19.12.2008. godine, Ekološki centar, Sremski Karlovci

Od 2004. godine Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine je pokrenuo program za promociju vrednosti volonterizma i podsticanje mladih da se uključuju u socijalne i društvene događaje svoje lokalne sredine. Do danas je organizovao više od 30 volonterskih kampova na teritoriji AP Vojvodine, od kojih su velika većina rešavali ekološke probleme i koji su za svoj cilj imali podsticanje mladih da pokrenu pozitivne promene u saradnji sa organima lokalne samouprave, kao i drugim vladinim institucijama i domaćim i inostranim NVO-ma.

Seminar u trajanju od 15. do 19. decembra 2008. godine namenjen je preduzimljivim mladim ljudima od 18 do 30 godina sa područja AP Vojvodine spremnim da u svojim lokalnim sredinama pokrenu inicijativu za organizovanje volonterskih kampova, kojima bi se pomoglo lokalnoj sredini da se aktivno uključi u rešavanje određenih ekoloških problema.  Aktivnosti kroz koje bi se cilj projekta ostvario su interaktivna predavanja, radionice i diskusije organizovane od iskusnih aktivista i saradnika organizacije. Na seminaru će učesnici kroz interaktivne metode moći da steknu znanja o volonterskim kampovima, načinu njihovog pripremanja, vođenja i realizovanja, sa posebnim akcentom na oblast projektnog menadžmenta sa osnovama fundraising-a, evaluacije, monitoringa, kao i pisanja izveštaja o uspešnosti realizacije projekta. Pored teoretskog predavanja, predviđeno je da učesnici podeljeni u manje grupe učestvovuju u radionicama kroz koje će moći i praktično da primene i na taj način i bolje usvoje nove veštine, koje će im i kasnije izuzetno biti korisne pri pisanju i realiziovanju projekata.