Prolećno čisćenje Stražilova

U okviru ekološke radionice Sremsko Karlovačkog Omladinskog Kluba, 21. aprila 2009. godine je organizovana akcija čišćenja Stažilova. Akcija je realizovana pod inicijativom i organizacijom Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine, u saradnji sa Osnovnom školom „23. oktobar“, Nacionalnim parkom „Fruška gora“ i Opštinom Sremski Karlovci.

Osnovni cilj ove akcije je bio da se ukloni što više postojećeg otpada koji narušava prirodne lepote Stražilova, a pored toga zadatak je bio i da se probudi svest mladih Karlovčana o značaju očuvanja prirodne sredine, kao i da se direktno ukaže mladima negativno delovanje čoveka na prirodnu sredinu. Pored toga, mladi su imali priliku da se druže u prirodi, da se bolje upoznaju i da shvate da lepo druženje nije samo moguće u kućama, kafićima, kraj televizora ili računara, već i u prirodi.

U akciju je bilo uključeno 40ak osnovaca, uglavnom učenika petog i šestog razreda, 20ak volontera Pokreta gorana, koji su koordinirali celom aktivnosti, i radnici Nacionalnog parka. Čišćenju su se pridružili i mladi iz Planinarskog doma “Stražilovo”. Akcija je sprovedena uspešno zahvaljujući lepom vremenu i velikoj angažovanosti mladih. Za 2-3h skupljeno je oko 30 džakova različitog otpada, od čega su plastične i staklene flaše i ostale vrste ambalaže dominirale, ali su pored toga nađene i kese, konzerve, dečije pelene, patike, lopte, pa čak i armatura. Džakovi su odneti i bačeni u kontener, tamo gde im je i mesto. Ovom akcijom je počišćena cela platforma donjeg dela izletišta Stražilovo,  put  do Planinarskog doma, put do Brankovog groba, kao i jedan deo oko potoka Stražilovac, gde je nađena najveća količina otpada. Na žalost, da bi prirodno okruženje bilo još lepše, treba organizovati još ovakvih akcija, kao i edukovati Karlovčane na ovu temu. Mi ćemo se truditi da se sve to sprovede u delo i da jednog dana bude mnogo manja potreba za organizovanje ovakvih akcija.