Tim

Aleksa Jeftić

Predsednik

Dušica Milenković

Koordinatorka programa životne sredine

Nikola Blagojević

Menadžer Ekološkog centra Radulovački

Vladimir Budalić Budja

Koordinator omladinskog programa

Marko Ljubičić

Koordinator programa lokalnog održivog razvoja