Izrađen Atlas dobre energije

Uz podršku dugogodišnjih partnera Fondacije Hajnrih Bel i Fonda braće Rokfeler, a uz projektnu finansijsku pomoć Švedske, organizacije civilnog društva okupljene u Mreži dobre energije osmislile su izgled energetske lične karte, kao i proces u kome su brojni mladi energetski agenti umreženi i obučeni da prepoznaju i prikupe podatke za energetsku ličnu kartu. Atlas dobre energije jeste prvi korak ka sistematizovanom, participativnom i transparentnom načinu pripremanja i prikazivanja energetske lične karte na nivou jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Prikupljeni podaci pokazuju ukupne troškove za energiju i energente u javnim objektima, javnoj rasveti i obuhvaćenim komunalnim službama. Pored toga, prikazane su emisije CO2 i drugih lokalnih zagađujućih materija koje su posledica korišćenja energije. Atlas uključuje i prikaz aktivnosti JLS na konkursima za poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja, podatke o broju energetski ugroženih kupaca i javno privatnim partnerstvima za efikasniju javnu rasvetu.

Atlas dobre energije Srbije prikazuje podatke o finalnoj potrošnji energije, rashodima za nabavku energije i poslednjoj jediničnoj ceni nabavke električne energije za 30 jedinica lokalnih samouprava (JLS), dok Atlas dobre energije Bosne i Hercegovine sadrži podatke o finalnoj potrošnji energije, rashodima za nabavku energije u 10 jedinica lokalnih samouprava, emisijama CO 2 i drugih lokalnih zagađujućih materija koje nastaju proizvodnjom energije.

Izrada Atlasa dobre energije otvara mogućnost uspostavljanja saradnje s lokalnim samoupravama u procesu provere, potvrđivanja i unapređivanja prikazanih podataka, što doprinosi razvoju koncepta otvorenih podataka. Ovako prikupljeni i prikazani podaci mogu omogućiti svim zainteresovanim stranama bolju izradu i praćenje razvojnih i sektorskih planova i programa podrške zasnovanih na činjenicama.

Aktivnost je deo projekta Mreža dobre energije koji se sprovodi u okviru Eko-sistem: Podrška reformama u zaštiti životne sredine programa koji realizuju Mladi istrazivaci Srbije, a podržava Švedska.

KLIKNITE OVDE DA BISTE PREUZELI ATLAS DOBRE ENERGIJE