Obuka “Zaštiti životnu sredinu kroz efikasnije korišćenje energije”

Tokom vikenda 06 – 07.11.2021. održana je druga po redu obuka za 49 dobitnika nagrade u okviru
programa “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2020/2021. godinu koji se realizuje uz
podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne
zajednice. I ovaj i prethodni seminar održani su u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Кarlovcima,
a organizator seminara bio je Pokret gorana Vojvodine.
Osnovni cilj obuke bio je razvoj profesionalnih veština prosvetnih radnika u oblasti racionalne
potrošnje energije i povećanja energetske efikasnosti u svrhu ublažavanja i prilagođavanja uticajima
klimatskih promena i očuvanju i zaštiti živote sredine. Kroz ovu obuku podstakli prosvetne radnike za uvođenje novih sadržaja iz oblasti energetske efikasnosti i klimatskih promena u nastavne i vannastavne sadržaje, kao i da smo pobošljali kvalitet ekoloških aktivnosti u školama, motivisali nastavnike i učenike za bavljenje ekološkim temama i unapredili saradnju među nastavnicima sa područja Vojvodine.

Predavačice su bili: dr Milica Rat – PMF – Departman za biologiju i ekologiju, prof. Jasna Skomrak –
Elektorotehnička škola „Mihajlo Pupin“ N.Sad, kao i edukatorke Pokreta gorana Ljiljana Jovanović i  Đurđica
Simin.

Ostali partneri na projektu su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Sekretarijat
energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i
Sekretarijat za sport i omladinu i socijalnu politiku i demografiju, kao i JP „Vojvodinašume“ i Pokret
gorana Vojvodine.