Mladi u Srbiji najčešće nisu u kontaktu sa svojim vršnjacima koji pripadaju drugim kulturama, što često dovodi do isključivanja iz društva mladih koji ne pripadaju dominantnoj kulturi. Preko 40% mladih u Srbiji smatra da to što su Srbi u potpunosti opisuje njihov identitet, dok jedna petina mladih smatra da je gubitak nacionalnog identiteta neizbežna posledica članstva u Evropskoj uniji. Ovi podaci pokazuju da mladi ne razumeju i ne poznaju dovoljno šta  Evropska unija predstavlja, koje su njene vrednosti i šta je pojam interkulturalnosti, koji najviše dolazi do izražaja u motu EU Ujedinjeni u različitosti.  S druge strane, sistem obrazovanja u Srbiji ne podstiče interkulturalnost i razmišljanje na ovu temu i ne pruža dovoljno informacija mladima o interkulturalnosti i kulturnim razlikama.

Opšti cilj projekta je da ojača kapacitete omladinskih organizacija i organizacija za mlade za bavljenje temom kulturne raznolikosti u procesu reformi i evropske integracije Srbije.

Specifični ciljevi su:

 • da kreira institucionalnu podršku za promociju interkulturalnog dijaloga i kulturne raznolikosti uspostavljanjem mreže „Različitosti nas ujedinjuju“ omladinskih organizacija i organizacija za mlade širom Srbije i jačanjem kapaciteta članova mreže;
 • da osnaži mlade u Srbiji na teme povezane sa interkulturalnošću i kulturnom raznolikošću, kao i da poveća svest o pripadanju različitih kultura istom društvu.

Očekivani rezultati:

 • kreirana institucionalna podrška za promociju interkulturalnog dijaloga i kulturne raznolikosti uspostavljanjem mreže omladinskih organizacija i organizacija za mlade širom Srbije „Različitosti nas ujedinjuju“;
 • ojačani kapaciteti omladinskih organizacija i organiacija za mlade za promociju ulturne raznolikosti i interkulturalizma;
 • mladi u Srbiji osnaženi na teme povezane sa interkulturalnošću i kulturnom raznolikošću, kao i da poveća svest o pripadanju različitih kultura istom društvu.

Aktivnosti:

 • Pripremne aktivnosti
  • Prvi sastanak projektnih partnera
  • Osnivanje mreže „Različitosti nas ujedinjuju“
 • Radionice za podizanje kapaciteta članova mreže „Različitosti nas ujedinju“
 • Kreiranje metodologije za interkulturalne razmene
 • Organizovanje takmičenja „Moja zajednica u interkulturalnoj Evropi“ u odabranim srednjim školama u Srbiji
 • 20 interkulturalnih razmena za srednjoškolce u Srbiji, uz održavanje 20 „Interkulturalnih evropskih časova“
 • Kreiranje kviza „Različitosti nas ujedinjuju“ i društvene igre „Hajde da nas različitosti ujedine“
 • Poseta Beogradu i završni događaj „Srbija – interkulturalna slagalica“
 • Kreiranje i promocija kratkog filma „Srbija – interkulturalna slagalica“

Projektom koordinira Evropski pokret u Srbiji. 

Projekat se sufinansira iz Programa Evropske unije Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility).

Trajanje: 15. januar 2020 – 15. januar 2022. godine